Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra N. F. S. Grundtvigs udvalgte Skrifter

Den Fjer, du har fattet,
Behold den til Pen!
Det vorder vel skattet,
Som skrives med den! -