Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra N. F. S. Grundtvigs udvalgte Skrifter

Saa medede Duen! -
Til Himmelens, Fader
Dit Haab du har sat;
Han ej dig forfader
I Nöd ellerNat!