Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra N. F. S. Grundtvigs udvalgte Skrifter

Naar Fjeren mon klinge,
Jeg gav dig til Pen,
Da rörer min Vinge
Den savnede Ven,
Da södt sig forbinder
Paarörende Minder
I Hjerte, i Aand og i Ord !