Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra N. F. S. Grundtvigs udvalgte Skrifter

En Kæmpe han var i al sin Færd,
Hvem Frygten aldrig lammed;
To Menneskealdre fuldt hans Sværd
I Nørreleden har flammet.
Et Stridens Emne endnu han staar,
Og bli'r han det end i Hundredaar,
Det viser, hvor dybt han rammed.
C. Hostrup , den 8. September 1883 .