Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

BLANDT Grundtvigs efterladte Papirer findes der nogle Bundter i lille Oktav, som indeholder Brudstykker af de Dagbøger, han førte i Aarene 1802-6, som Student og theologisk Kandidat i København, Udby og Torkildstrup og som Huslærer paa Egeløkke. Af de oprindelige Optegnelser fra de to første Aar er der kun nogle Rester i Behold. Men den 27-30 Maj 1804 har Grundtvig omarbejdet det Tilbageblik over de første 19 Aar af hans Liv, hvormed han i November 1802 havde begyndt sin Dagbog, og hertil føjet et Uddrag af de vigtigste Optegnelser fra 1802-3.