Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Af Dagbogen for 1804 er noget over Halvdelen bevaret. Optegnelsen fra den 31 December indeholder et Tilbageblik over hele Aaret og gengives her i sin Helhed. - Af de øvrige Dagbogsblade hidsættes et Udvalg.