Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Dagbøgerne for 1805 og 1806 er førte temmelig uregelmæssigt, ofte med Maaneders Spring mellem de enkelte Optegnelser. Desuden mangler der flere Ark og enkelte Blade. Af Hensyn til den store Betydning, som maa tillægges disse Aktstykker fra Forfatterens bevægede Gæringstid paa Langeland, medtages her de fleste af de bevarede Dele i deres fulde Omfang, ligesom der tilføjes enkelte Uddrag af andre Optegnelser fra samme Tid om hans Læsning og literære Planer.