Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Jeg har seet Fornuftens Helte
Troppeviis at strømme frem
Orthodoxien at omvelte,
Dertil har De udrustet dem.