Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Jeg har seet en Mørkheds Engel
Horbo 4 Som en Lysets voxe frem
Paa Pseudodoxiens Stengel,
Af ham har de hovmodet dem.