Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Med bankende Hjerte traskede han bag efter Hr. Feld - med sine Bøger under Armen - til Rektor Thura Krarup , som skulde overhøre ham og fastsætte hans Plads i Skolen. - Den gamle snurrige Mand fandt, han ei fremviste mere, end han godt kunde gjøre Rede for, men der var adskilligt, som udfordredes til at komme i Mesterlexe, - og der skulde Jeg -, som Frederik aldrig havde seet, saasom Horatses Breve, Ovids 4de Bog, første Bog af Siseros - Kikeros - Epistler, Dansii Grammatik og de 4 første Kapitler af Genesis. - Havde Rektoren gjort ham til Fux - ut ajunt 1 - paa nederste Part, kunde han altsaa ikke klaget, men da han befandt sin nykomne Eleve langt fra at være nogen hospes 2 i Theologien - som han meget yndede -, tog han ei i Betænkning at sætte ham som en paries intergerinus 3 mellem mellemste og nederste Part og overlade det til hans Stræbsomhed at blive Fux for første eller Dux for sidste. - Ebraisken paatog han sig privatim at instruere Krabaten i. -