Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Ak Amor! hvorfor mon din Piil
Ved en Piges tryllend Smiil
Mig saaledes saaret har?
Hør mig dog og giv mig Svar!