Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Min Sørgesang den er nu endt,
Min Hjerne den er slet forvendt,
Meer Jeg ei udføre kand
End at forbande dette Land.