Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

I September 1800 forlod Frederik med et meget rosende Testimonium Aarhus. - I Oktbr. samme Aar examineredes han af Professorerne. - Han blev erklæret laudabilis præ cæteris i Latinen, og Laudabilis i de øvrige Sprog og Videnskaber undtagen Ebraisk, hvor han blev anseet som haud illaudabilis , og Jeg troer, haud kunde gjerne været borte. Frederik var en Stymper i Jødelæsning, uagtet Krarup - der ei var nogen Kastekjep i Herrens Tungemaal, havde gjort sin Flid med ham. -