Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Det første halve Aar - undtagen en Maaned, han var hos sin Fader og Broder Otto, Præst i Torkilstrup paa Falster, - 21 opholdt han sig i Kjøbenhavn for at berede sig til den filosofiske Prøve. - Han var ikke flittig, spilte endeel Kort og Gnav, og gik meget paa offentlige Steder, uden dog der at ofre til Venus og Bachus, saa at det kun havde skadelige Følger for hans Pung, som denne Vinter var i de beste Omstændigheder, den nogensinde har kjendt; - Thi Jeg havde omtrent 20 Rdr. maanedlig, fri Middagsmad, og tørre Fødevare hjemme fra. - Intet Under, at Jeg da ei havde Stunder at bestille meget. Min Fader havde forhen sidt 10 Aar i et lille Kald, havde kostet meget paa sine Præstegaarde, og Jeg var den 4de Søn, han havde ladet studere, begribeligt altsaa, at hans Formues Omstændigheder vare slette. Min visse Indtægt blev bestemt til 2 Rdr. af min Fader, 2 af Broder Otto, 2 af min forrige Lærer HEr Feld, og 2 af min hovedrige Morbroder Kaptein Bang maanedlig. Min anden Morbroder, Professor Bang, gav mig Middagsmad i sit Hus. - Jeg anseer det for Egoisteri i sin etymologiske Bemærkelse, at Jeg stedse springer fra den 3die til den første Person. -