Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Der var engang en Hare,
Den vænte sig til Fare,
Thi den vild' op i Herrefærd
Og stride med Kong Valdemar,
Den ædelbaarne Herre.