Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Da Grundtvig kom hjem - sidst i April -, begyndte han at *

26 kjende lit til Suhms Dannemarks-Historie 1 . - Han fandt i dens ældre Epoke saamange - en Digter værdige men hidtil ubenyttede Stoffe, han huskede, han engang havde været Rimer. Af en hæsselig Feiltagelse troede han det synonym med at være Digter, og begyndte at sætte hin Scene mellem Gøthar og Erik Veltalende, samt Begyndelsen af Sigurd Fofnisbanes Historie paa Riim, ligesom han udspekkede det hele med mythologiske Kostbarheder. Dog han holdt snart op, - ei fordi han følte Ravgalheden af saaledes at vanskabe Alderdommens skjønne Tildragelser i lave Riim, - men fordi han - uden at kunne begribe Aarsagen - fandt, det kunde med Føie anvendes paa hans sammenkludrede Vers, hvad Peder Syv sagde om sin(e) Tids Poeters -