Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

- det er ei værd at skrive mere, thi det er ingen Sag at sitere sig selv til en Dosmer, det gjør endogsaa mange, naar de troe, de sitere sig til store Mænd og Ursjenier; - altsaa blot en lille Prøve paa Personens Rim i denne Periode. - Her følger Begyndelsen af Fortællingen om Sigurd, ei som han siden kort efter rettede den 2 , men som han allerførst skrev: