Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

»Og ham nogen Tiid alt efter hans Død
»En Søn - da kun liden - til Verden blev fød«