Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Kong Sigmund af Hunsigov nedfor til Hæl,
Ej havde han Søn, der han døde,
Men neppe var Legemet qvit for hans Siel,
Før Hustruen een hannem fødde.