Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

»Sigurd nu bæved og rysted som Løv
»I Skoven, naar Stormene tuder,«