Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

- Poeten - Jeg faar vel kalde ham saa - beskriver her en Helt saa uforsagt som hin anholtske Foged, at han imidlertiid ei havde udkopieret ham, derfor indestaar Jeg, da han ei kjendte ham -