Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

»Han frygted ei Fofner, ei Kæmper, ei Magt,
»Ei Fæstninger, Slotte og Grave,
»Ei Mure forsynet med stærkeste Vagt,
»Ei Borge omflydte med Have.
»Hans Bryst aanded Harm og Hevn.«