Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

- Akkurat som Valdemar paa Anholt, da han fik sin røde Brystdug paa. - Poeten er ellers forskrækkelig høi her, han bruger - at Jeg skal paatage mig en ægte Kommentatormine 28 - den Figur, som Grækerne kaldte [x][x][x][x][x][x][x][x][x] 1 . - Forresten efterligner han de ebraiske Poeter, ved oftere at gjentage samme Mening, men i forstærkede Udtryk. - - -