Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Men for igjen at komme til Personen (igjen) som blot Menneske, da drog han d: 21de Junii til Kjøbenhavn for at lade sig see paa filologiske Høresale, men han kom der aldrig, hendøsede Tiden til først i August, da han atter drog hjem. -