Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Medens han var hjemme, skrev han - af virkelig eller poetisk Harme over Studenter Korpsets Reduksjon, et rimet Stykke, som han med nogen Forandring - i Henseende til Prosodien - har indført i det første Bundt af sine Rimerier 3 . Jeg vil blot anmærke, at hvis det var hans Hensigt at snerte dem, der medvirkede til Korpsets Ophævelse, da naaede han den ei, saasom han beskrev det saa latterlig, at de fortjente Tak. -