Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Grundtvig kom da til Kjøbenhavn, blev erklæret laud . for Historien, h. ill . for Grædsken, da han angav 2 prosaiske, men ingen poetisk Autor, og h. ill . for Latinen, en Ting han endnu ei kan rigtig tilgive Her Professor Baden, da han aldrig i det Sprog har været nogen Stymper, og han havde gjort sig endel Fliid med de Stykker, han angav af Ciceros Epistler og Ovids Metamorfoser, Stykker der meere end engang i Størrelse overgik det Kursus, Professoren i det Semester havde gjennemløbet - eller gjennemkrøbet -, og som vel ikke var mindre belærende i Sproget end en Satire af Juvenal, eller Tasituses Agricola . - Han fik altsaa - som man siger - Haud til Hovedkarakteer.