Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Nu skulde han begynde at læse til Attestats, men han havde kun 4re Rdr. maanedlig, naar han nu betalte meer end det halve for Losji, er det klart, han hverken kunde betale Manuduktør, eller kjøbe Brænde, og at studere i et koldt Tagkammer gaaer ei meget got an. - Hartad 2 Maaneder var han paa Landet. -