Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Han begyndte en rimet Fortælling om Knud stores Skakspil med Ulf Jarl i Roskilde, der omtrent har samme Værd, som den forhen omtalte sigurdske Fortælling; - til Beviis herfor tjener følgende Beskrivelse om, hvorledes Knud bar sig ad ved Ulfs Gjestebud. - Det er sagt, at denne Jordens Gud ogsaa stundum fik det Indfald at være glad og