Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

»Begeistres smukt af brune Mjød
»Og spise Oxens harske Kjød
»Samt derpaa som en Kæmpe rask
»At banke Brødres Pandebrask
»Med hin[e] lækre Fades Been etc.«