Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

- Ligesom Jeg overalt ei gjør meget af Knud som Helt, troer Jeg neppe, han har udmærket sig ved dette slags Striid. - Snarere mener Jeg, at han aflagde denne - de gamle Kæmpers Skik med deres Tapperhed. -