Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

At Ulf har været Lutheraner eller Kalvinist, slutter Jeg af, at han i sin Tale til Knud, hvor han forekaster ham sin Romerreise, kalder Paven