Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Ligesom han spøger ret artig med Skjærsilden, naar han i de følgende Linier maa sige -