Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

»Hvis ei da kan kun sligt (?) et Saar
»Kureres, naar i Skjærsilds Hede
»Den arme Synder ret kan svede
30 »Og dygtigen kalfatret blive,
»Fordi han her ei kunde give
» St. Peder, hvad ham hørte til,
»Restanser han ei lide vil.«