Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Er dette ei et tro Maleri af vore Fædres Tænkemaade i Begyndelsen af det Ilte Sekel, saa kjender Jeg intet til Historien. - Taaleligere kan maaskee følgende, naar det stod paa sit rette Sted, - ansees at være. Ulf har forladt Stuen, hvor Kongen var, dennes Blod kaager af Vrede, han beslutter at dræbe Jarlen, og beroliger sin modsigende Samvittighed ved at tænke: