Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Jeg sagde, det var taaleligere, thi her har Rimeren dog havt Knuds falske Andægtighed at bygge paa. - Dette maae være nok talt om disse 147 Linier. - Enkelte af dem ere ei - efter mit Begreb - saa slette, men hele Komposisjonen duer ei for en Døit. -