Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Hidtil havde Grundtvig kun rimet, naar han ei havde andet at gjøre, men i April 1802 indtraf en Hændelse, som i lang Tiid bandt ham til Rime-Brixen. - Der var en Student, som Han kun kjendte lidet til, og holdt ingen Omgang med, [der] troede sig fornærmet af ham; Jeg vil ei dømme, men fortælle Sagen ligefrem. - Grundtvig kom til to af sine Skolekammerader, der læste til filosofisk Examen tilligemed den omtalte. Han sad midt imellem dem, og forklarede - med en sand Professor-Mine - Fysiken for dem. Da han var gaaet, sagde Grundtvig: »**er nok en Virtuos i Fysiken.«