Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Nu fik han isinde at skrive en Komoedie Skoleholderen i 5 Akter og skrev den. - Ligesaa skrev han en rimet Tingest - De besmurte Strømper . - Tildragelsen er paa nogle faa Ting nær passeret i Kjøbenhavn i min Tiid, ligesom Jeg selv har hørt den af ham, som trak Synderen op, nemlig Doktor Mynster.