Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Nu ere vi i August 1802. At Grundtvig ifølge ovenanførte Sysler ei læste megen Theologi, er klart, dog havde han i April antaget Manuduktør, hvortil han sattes i Stand ved, at hans Broder, som blev Præst paa Gvinea, forordnede ham en maanedlig Understøttelse af 4 Rdr. 3 . - Hans børnløse hovedrige Morbroder gav 2. - Blot for Sammenligningens Skyld sættes det.