Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Først i August reiste G: hjem paa sin Fod - de 2 sidste Mile undtagne. - Sidst i September læste han flittig Theologi, thi han gjennemgik i den Maaned - foruden en Slump Dogmatik, - det hele Ny Testamentes - Undtag Mark. Luk. og Ap. Gjer., dem Vi ei læse - Exeges. - Men i November fik han i Sinde at prøve sin Lykke hos Theater Direksjonen. Han - ved Skougaards Hjelp - afskrev og tilsatte endeel i ovenmeldte Skoleholderen 4 , indkneeb den i 3 Akter og sendte den d: 28de November ind - i en Konvolut, hvori stod skrevet:
P. M.