Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Indlagt følger en Komedie, som Forfatteren ønskede bedømt * * * * 33 af Theater-Direksjonen, med Hensyn paa dens Antagelse eller Ikkeantagelse, til Opførelse paa Skuepladsen. Den høie Direksjons Resolusjon modtages o. s. v.
Anonymus.