Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Maaskee var denne Epistel alt for lakonisk og konsis; dog er Jeg vis paa, den høivise Direksjon ei har taget Hensyn paa slige Tilfældigheder. - Min Dom om Stykkets Værd vil Jeg ei give, da Jeg dels er god Ven med Forfatteren, og det dels er længe siden, Jeg læste det. - Imidlertid erholdt han d: 9de Desember sin Komedie igjen med følgende Brev -