Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Promemoria.
Den indsendte Original Komedie Skoleholderen har Direktjonen ikke fundet at være af den Beskaffenhed, at den kan antages til Opførelse paa Theatret. - Direksjonen maa derfor % give sig den Ære herved at sende Dem Stykket tilbage. -
Directjonen for det kongelige Skuespil, d. 4de December 1802 .
Hauch Kjerulf Sametz 1 .