Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Paa det Sted i G.s Dagbog, hvor dette Svar er anført, - nemlig 9de Desber - finder Jeg følgende: »At Jeg efter denne Promemorias Erholdelse ikke mere skriver Komedier, men følger dette Vink, er begribeligt, da det er mig Borgen for, Jeg fattes Talent til at arbeide for Skuepladsen. Hvad den indprikkede % Streg, der i det originale Dokument staaer forved Ordet herved , skal betyde, veed Jeg ei. Nok er det, Jeg har hørt Røsten: » Sutor ne ultra crepidam ! 2 Jeg vil kaste Pennen og begrave mig i Theologi«. -