Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

At G: virkelig her skrev, hvad han tænkte, kan gjerne være, men at han i ingen Henseende udførte sin desperate Beslutning, veed Jeg. - Dertil bidrog to Ting udenfra. - En hans Ven stod i nogen Forbindelse med Sametz. Han fandt engang Leilighed at tale med denne om min Komedie, og Theater Direktøren forsikrede, den ei havde været til hans Sensur. Dette vakte Tvivl hos G:, skjønt Glemning af en saa ubetydelig Ting vel har fremvirket hin Erklæring. - Dernæst blev hans Komedie læst ved en Hændelse - af en ikke ukompetent Dommer, der erklærede den for god, men maaskee var det Høflighed, der holdt ham fra at sige sin Mening. - Allerede før G: fik Direksjonens Svar, havde han begyndt en Komedie Brevet , der er spillet - men *

* 34 uden Held - paa et Privat Theater, og nu ligger, ventende enten Filen eller Ilden.