Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra OM ASALÆREN

Dette Brev er tilligemed fire andre fra Grundtvig til Nyerup trykt i S. Birket Smiths Til Belysning af literære Personer og Forhold (1884).