Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Da Gr. i 1815 optrykte »Maskeradeballet« i sine Kvædlinger , ledsagede han Digtet med en Fortale , en Række Noter og et Tillæg , der viser, hvilken alvorlig Forandring der var foregaaet med ham selv i den mellemliggende Tid. Disse senere Tilføjelser fortjener at kendes, men for ikke at forstyrre Indtrykket af det oprindelige Digt har jeg fundet det rigtigt at udsondre dem i et særligt Tillæg .