Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Døer Fæ,
Dø Frænder,
Selv hver paa det sidste;
Et dog ved jeg,
Som ret aldrig døer:
Dom om 2 hver en Død.