Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

SKARER af alle Stænder samledes i Danmarks Sørgetid, i dets Lykkes haarde Vinter, i Vinteren Attenhundrede og otte. De samledes, for i overgiven Spøg at præge deres Glæde.