Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Enkelte traadte frem, med Billedet af den lidende, den blødende Dana i Haand, og stillede det for de Jublendes Øje. Enkelte Stemmer løde: skammer Eder dog, Sønner af Nord! skammer Eder dog ved at dandse og gøgle paa Bredden af Dannemarks Grav! Dog - blind og døv var Skaren for Synet og Stemmen. Strengelegen tonede højt, og med den blandede sig i rædsom lystige Akkorder:
Fryd dig ved Livet!