Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Forvirret samledes Skaren trindt Gubben, paa hvis Bryst stod Dannemarks Navn med halv udslettet Skrift. Tale vilde han, men kun en utydelig, jamrende Lyd kom over de sittrende Læber. Den Ædle ved hans Side stod rede til at styrke ham med sit Blod; men da rystede den Gamle de 2 hvide Lokker med truende Alvor.